Tyranid

  • Tyranid z urodzenia

- Wygląd i budowa stworzenia będzie zależeć od wylosowanych współczynników

- Wszystkie statystyki wynoszą 10. Ma się także szesnaście kostek 1k10 do rozdysponowania pomiędzy statystyki główne. Nie można przydzielić więcej niż cztery kostki do jednej statystyki. Łaskę Shallyi zamienia się na Pamięć komórkową. Działą jak łaska Shallyi, lecz można użyć trzykrotnie, także do losowania szybkości, ataków, żywotności i punktów przeznaczenia.

- Losowanie Szybkości (Rzut 1k10, wynik 9 i 10 oznacza dodatkową ewolucję i szybkość 4)

- Losowanie Żywotności (Wynik 1-2 = 6, 2-3 = 8, 3,4 = 10, 5,6 = 12, 7,8 =14 , 9-10 = 10 + dodatkowa ewolucja)

- Losowanie Ataków (Wynik 1-3 = 0, 4-6 = 1, 7-9 = 2, 10 = 1 + dodatkowa ewolucja (broń naturalna)

- Losowanie Punktów przeznaczenia (Wynik 1-3 = 0 + dodatkowa ewolucja, 4-6 = 1, 7-9 = 2, 10 = 3)

- Bohater otrzymuje następujące umiejętności i zdolności :

Umiejętności : Znajomość języka (telepatia), Psionika, albo dodatkowa Ewolucja

Zdolności : Ewolucja, Losowa zdolność z tabeli dla człowieka na stronie 20 księgi zasad

  • Tyranid przemieniony

- Po przemianie postać może odjąć 5 punktów od początkowej wartości atrybutu i przenieść go na inny. Odjąć można tylko 5 punktu od jednego atrybutu. Można dodać tylko 15 punktów do jednego atrybutu.

- Od tej pory może ewoluować

- Każdy nowy przemieniony Tyranid od razu kończy obecną profesję i przechodzi do profesji początkowej Tyranida.

- Postać zachowuje umiejętności i zdolności jakie miał przed przemianą.

  • Profesje Tyranidów jako takie, nie istnieją, lub są zbyt złożone

- Jako profesję podstawową Gracz może rozdysponować 35 punktów na atrybuty główne, a 2 punkty na atrybuty drugorzędne. Może nauczyć się 6 umiejętności i 4 zdolności.

- Na każdą następną profesję dodaje się następne 20 punktów do rozdysponowania w atrybuty główne. Następne 2 punkty w drugorzędne i następne 3 zdolności, lub umiejętności.

Tyranid

Nowe zagrożenie Azgrael