Runy chaosu

Etapy wykuwania run chaosu pozostaję takie same jak w przypadku run krasnoludzkich z kilkoma wyjątkami :

 • Etap inskrypcji

  - 1k10-3 minut w przypadku runy tymczasowej

  - 1k10 dni w przypadku runy trwałej

  - Może wystąpić przekleństwo Tzeentcha, kiedy to nastąpi dodaje się 1k10 punkty do poziomu mocy, oraz należy zdać trudny (-20) test na SW. Niezdany powoduje 1 punkt obłędu na pomniejszą manifestację, 1k10-4 na poważną i 1k10 na katastrofalną.

 • Etap nasycenia mocą

  - Runa tymczasowa 1k10 minut

  - Runa trwała 2k10 dni

 • Etap zamknięcia runy

  - Runa tymczasowa 8 minut

  - Runa trwała 8 dni

Jest jedna zasada magii run chaosu

- Nie ma zasad

Runy chaosu

Nowe zagrożenie Azgrael