Intuicja szaleńca

Umiejętność używana do kontrolowania niestabilności prawdziwej dhar i przez psychopatów wykorzystujących czarną psionikę.

  • SW
  • Niestabilność

- Akcja darmowa, kiedy właściciel musi rzucać na niestabilność. Jeśli rzut na Intuicje szaleńca zostanie zdany, postępować dalej, w innym przypadku nie modyfikuje się rzutu na niestabilność. Parzyste wyniki dodają do wartość rzutu do wylosowanej wartości w rzucie na niestabilność, a nieparzyste odejmują.

- Jeżeli postać posiada punkty obłędu może dowolnie dodawać, lub odejmować ich wartość od wyniku wylosowanego w rzucie na niestabilność. Każda choroba psychiczna liczy się jak 6 punktów obłędu.

- Jeżeli poprzez niestabilność czarujący doznaje jakichkolwiek obrażeń, wykonuje się problematyczny (-10) test siły woli, na każdą posiadaną chorobę psychiczną. Udany test pozwala przenieść owe obrażenia na dowolną istotę w zasięgu wzroku rzucającego.

  • Czarna Psionika

- Jeśli postać posługuje się czarną psioniką, pozwala na wykorzystanie punktów spaczenia, jako moc do zaklęć. Test można wykonać na początku każdej tury psionika, w której zostały mu jakieś punkty spaczenia. Udany test spala 1k10 punktów spaczenia, na każdy punkt sukcesu w teście. Można dodać połowę ze spalonych punktów do mocy zaklęć, rzuconych przez właściciela umiejętności w tej turze.

Intuicja szaleńca

Nowe zagrożenie Azgrael