Tradycja Qhaysh

  • Ta tradycja zawiera w sobie wszystkie kolegialne zaklęcia ze wszystkich kolorów, a także magię powszechną

Tradycja Qhaysh

Nowe zagrożenie Azgrael