Tradycja chaosu

  • Wyrwanie duszy (czar, tradycja chaosu)

Poziom mocy : 30

Czas rzucania : 2 akcje

Składnik : Umierający człowiek jako obiekt +3

Opis : Czarujący wyrywa duszę ze śmiertelnego ciała. Zasięg 2 metry. Ofiara musi zdać trudny(-20) test Siły woli, w przeciwnym razie jego dusza zostaje wyrwana i może zostać pożarta przez czarującego demona. Bezbronne postacie pozbawione są testu Siły woli.

Tradycja chaosu

Nowe zagrożenie Azgrael