Pierwsza księga Nagasha

Przeczytanie daje :

+ 5 do maksymalnej ilości sług

+ 10m do zasięgu życia sług

50 PD

Pierwsza księga Nagasha

Nowe zagrożenie Azgrael