Ork

Rodzaje :

Czarny ork

Zwykły ork

Profesje orków :

Podstawowe:

Dziki ork – (wierzący i wyznający Gorka i Morka), barbarzyńca, berserker.

Siekacz – tzw. orkowy uwyrator

Siłacz – bardziej techniczni, dobra walka, głównie czarni orkowie

Profesje wyjściowe tych profesji to profesje zawarte w księdze zasad i nie tylko.

Ork

Nowe zagrożenie Azgrael