Nekromantyczne wywyższenie

Składniki

1. Oktogram nakreślony spaczeniem spaczeniem

trudny(-20) test wiedza (nekromancja)

2. Czarna świeca

3. 60kg spaczenia

4. Piętnaście ciał demonów każdego bóstwa

5. Dziesięciu asystujących nekromantów

6. 100 punktów mocy (tylko nekromancja)

7. 1000 zniewolonych dusz śmiertelników

8. Złożona przysięga o oddaniu się służbie dla dobra wszystkich nieumarłych

Przebieg :

1. Zmieszać spaczeń z ciałami demonów. Mieszanina powinna przybrać konsystencję błota.

2. Rozstawić czarne świece na rogach oktogramu i zapalić je

3. Złożyć przysięgę

4. Wypić miksturę odporności na magię

5. Jednocześnie wyzwolić moc i uwolnić dusze

6. Uwięzić moc i dusze w ciele obiektu rytuału

7. Oblać obiekt szczelnie mieszaniną ze spaczenia i demonów

Nekromantyczne wywyższenie

Nowe zagrożenie Azgrael