Ekstrakt chaosu

Przepis:

- Ponownie wydestylować pięć esencji chaosu

Ekstrakt chaosu

Nowe zagrożenie Azgrael