Czwarta księga Nagasha

Położenie:

Katakumby zamku Drakenhof, Krypta Vlada von Carsteina

Przeczytanie daje :

+ 5 do maksymalnej ilości sług

+ 10m do zasięgu życia sług

50 PD

Czwarta księga Nagasha

Nowe zagrożenie Azgrael