Tag: Rasa

Results

  • Ork

    Rodzaje : [[Czarny ork]] [[Zwykły ork]] Profesje orków : Podstawowe: [[Dziki ork]] - (wierzący i wyznający Gorka i Morka), barbarzyńca, berserker. [[Siekacz]] - tzw. orkowy uwyrator [[Siłacz]] - bardziej techniczni, dobra walka, głó …

  • Tyranid

    * Tyranid z urodzenia - Wygląd i budowa stworzenia będzie zależeć od wylosowanych współczynników - Wszystkie statystyki wynoszą 10. Ma się także …